Къща на мъдростта ВЕДА СЛОВЕНА

Обучаваме деца и младежи сред природата, на село, в различни области на изкуството, естествознанието, спорта, науката. Провеждаме специализирани „активни зелени“ курсове по български език, математика, история, английски език, роботика и компютърно програмиране. Учим децата и младежите на социални практични правила.

Програмиране за деца ВЕДА СОФТ

Развиваме уменията у децата и младежите за аналитично и логическо мислене, уменията за ефективно и ефикасно решаване на проблеми, дигиталните умения и компетенциите, които ще подготвят децата и младежите за бъдещ и професионален растеж.

Образователна игра за деца HAG.BG

Разработваме образователна, развлекателна, приключенска, ролева, симулационна, електронна, мрежова, интернет, стратегическа игра, предназначена за мобилни устройства, таблети и компютри, която е свързана с историята на България и е изяло ориентирана към обучението по история за деца и младежи – Historical Adventure Game Bulgaria (HAG.BG)