Дневни грижи за деца и младежи

Извършваме дневни грижи за деца и младежи и спомагателни дейности в областта на обучението. Извършваме обучения в областта на информационните и комуникационните технологии и информационната сигурност.

Управление на ресурси

Проектираме, внедряваме, поддържаме и извеждаме от експлоатация софтуерни решения, приложни информационни системи, платформи и услуги. Разработваме и прилагаме софтуерни концепции и научни изисквания. Проектираме софтуерни архитектури и дизайни. Управляваме софтуерно и компютърно програмиране. Извършваме софтуерни тестове и изпитания. Управляваме и наблюдаваме информационни и комуникационни технологични ресурси, системи и инфраструктури.

Консултантски услуги

Предоставяме консултантски услуги в областта на информационните и комуникационните технологии и информационната сигурност.